Kui meilt ostetud tootega esines probleem, siis täitke allolev avaldus ja me leiame Teile lahenduse.

Avalduse saate esitada läbi meie kodulehe (allolev avaldus) ja Teiega võetakse pärast avalduse esitamist ühendust ja lepitakse kokku järgmised tegevused. Teine võimalus on tulla lähimasse Toru-Jüri kauplusesse ning täita sama avalduse kohapeal. Lisainfot avalduse täitmise kohta saate telefonil (+372) 433 0000.

Pretensiooni esitamise tingimused:

Kui Toru-Jüri OÜ poolt müüdud kaubal esineb tootmisviga, siis Teie pretensioonile leiame lahenduse koostöös toote kaubamärgi esindaja ning tootjaga.

Esmatähtis on, et toote kasutamisel tuleb järgida paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid. Tootel vea ilmnemisel lõpetage koheselt seadme kasutamine. Ostjal on õigus esitatada pretensioon tootmisvigade kohta 2 aasta jooksul alates toote ostmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on toote ostu tõendav dokument.

12 kuu jooksul, alates kauba Ostjale üleandmisest ilmnenud puuduste tekkepõhjuse tuvastab ja tuvastamisega seotud kulud kannab Toru-Jüri OÜ. Pärast 12 kuud kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest tõendab puuduse tekkepõhjuse Ostja. Pretensiooni lahendamisega seotud kulud (näiteks ekspertiis, transport jms) kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

Toote puuduste tekkepõhjuse tuvastamise perioodil ei väljasta Toru-Jüri OÜ asendustoodet ega maksa kompensatsiooni aja eest, mil Ostja ei saa toodet kasutada.

Toru-Jüri OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see tuleneb:

AVALDUS (VÕI LAE PDF FAIL SIIT)

  TEAVE AVALDUSE ESITAJALE!

  • 12 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab Kaupleja. Pärast seda kuni 2 aasta täitumiseni kauba üleandmisest tõendab puuduse tekkepõhjuse Avalduse esitaja, kooskõlastades Kauplejaga tõendamise vormi, ning tõendamisega seotud mõistlikud kulud (ekspertiisi kulud) kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

  • Vastavalt võlaõigusseaduse § 222 ja 223 võib Avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda Kauplejalt:

  – esmajärjekorras asja parandamist;

  – asja asendamist, kui Kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid;

  – oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on Avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.